Kontakt

Henrik Örnberg
Henrik ÖrnbergPastor
Tel: 072-72 101 79
henrik@hjo.missionskyrkan.se
Arbetar även halvtid som fängelsepastor på Tidaholmsanstalten
Sven Lindberg
Sven LindbergOrdförande
info@hjo.missionskyrkan.se
Anna Lindberg
Anna LindbergOrdf. equmenia Hjo
equmeniahjo@gmail.com
Sören Yngve
Sören YngveMissveden
Tel: 0503-124 54
soren.yngve@gmail.com
Lotta Nordqvist
Lotta NordqvistKårchef
Tel: 0503-103 39
Anders Jesperson
Anders JespersonScout
Tel: 070-279 20 94
Eva Lindberg
Eva LindbergScout
Tel: 073-061 92 28

Karta

Adress

Hjo Missionsförsamling
Torggatan 3, 544 30 Hjo
Telefon: 072 72 101 79
Bankgiro: 133-2261

Kontaktformulär