KÖRSÅNG 2018-01-04T10:53:15+00:00

Kören

I Missionskyrkan finns två körer. En kör under ledning av Mia Madestam övar vissa måndagar kl. 19.00. En manskör under ledning av Karl Wikenståhl övar onsdagar kl 15.00

Har du frågor?
Kontakta pastor Henrik Örnberg