Loading...
SCOUT 2018-01-04T10:53:16+00:00
Scout

Välkommen till equmenia-scout

Scouting är spännande aktiviteter för dig som går i låg-, mellan- och högstadiet. I scout är den lilla gruppen viktig och där har man mycket roligt tillsammans med kompisar och ledare. Du får lära dig mer om och av naturen och utveckla din fantasi i lek och skapande.

Terminsavgift: 120 kr/termin. Medlemsavgift: 10 kr/år.
Avgiften betalas in på bankgiro 880-5251. Glöm inte att uppge namn.

Har du frågor om scout? Kontakta kårchef Lotta Nordqvist, tel: 0503-103 39.

Tisdagar kl. 18.00 – 19.30 i Missionskyrkan / Missveden

PROGRAM HÖSTTERMINEN 2017

För dig som går i mellan- och högstadiet

Hej scouter och föräldrar!
Vad roligt med en ny scouttermin tillsammans. Vi börjar terminen på Missveden den 5 september.
Söndagen den 21 oktober är hela familjen välkommen på gudstjänst med kyrkfika klockan 10:00!

Deltagaravgiften är 120 kr per termin och medlemsavgiften 10 kr per år. Den betalas med ett inbetalningskort som delas ut en bit in på terminen.

Vi skulle gärna kunna nå alla föräldrar med ett sms om det skulle bli ändringar i programmet. Om du inte vet att vi redan har ditt nummer så skicka ett sms med namn och mobilnummer till Mia Madestam tel 073- 9307066.

Vill du köpa en scoutskjorta kan du gå in på www.scoutvaror.se och själv beställa vad du vill ha.

September
5/9 Start på Missveden
12/9 Jerikospel
19/9 Vi bygger hinderbana
26/9 Scoutkunskaper

Oktober
3/10 Lilla Kämpaleken
10/10 Vi lagar tacos
17/10 Bibeldrama
22/10 Equmeniagudstjänst
OBS! Söndag 10:00
Hela familjen är välkommen!
24/10 Vid lägereden
31/10 Höstlov- Ingen scout

November
7/11 Mörkerspårning
14/11 Pyssel i inför Julmarknaden- i Mk
21/11 Globalt
28/11 Studiedag- ingen scout

December
2/12 Equmenias Julmarknad
lördag kl 15.00
Hela familjen och alla vänner är
välkomna!

Har du frågor?
Lotta Nordqvist 0503-103 39
Mia Madestam 073-9307066
Anders Jesperson 070-2792094

equmenia Scout

PROGRAM HÖSTTERMINEN 2017 (SPÅRARE)

För dig som går i lågstadiet

September
5   Missveden Start
12 Missveden Natur
19 Missveden Ta hand om
26 Missveden Kniv och eld

Oktober
3   Missveden Lilla Kämpaleken
10 Missveden Kompis
17 Missveden Miljö
22 Söndag 10:00 Scoutgudstjänst i Missionskyrkan
24 Missionskyrkan Baka, pyssel, lek
31 Höstlov Ingen scout

November
7   Missionskyrkan Baka, pyssel, lek
14 Missionskyrkan Baka, pyssel, lek
21 Missionskyrkan Övning+drama
28 Studiedag Ingen scout

December
2  Lördag 15:00 Julmarknad

 

Det vore bra för oss ledare att få ett aktuellt mobilnummer, om vi behöver komma i kontakt med er. SMS:a Eva Lindberg med namn.

Har du frågor?
Eva Lindberg 0503-109 28, 073-06 19 228
Ulrika Örnberg 073-91 31 467
Ola Sandelin 073-34 01 998
Stefan Fred 073-42 22 696

Scout Spårare

Vill du boka Missveden?

För mer information och bokning kontakta Sören Yngve på telefon 0503-124 54.

Equmeniakyrkan